CHỦ ĐẦU TƯ: Vợ chồng chú T & cô V

ĐỊA ĐIỂM: Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn.

QUY MÔ:

Diện tích lô đất:
Diện tích xây dựng tầng 1:
4 tầng

BẮC VIỆT ĐƯỢC VINH DỰ / TIN TƯỞNG THỰC HIỆN NHỮNG HẠNG MỤC:

Thiết kế kiến trúc.
Thiết kế nội thất.

Số tầng

Mặt tiền